Loading

Избор на фирма за преместване

Image

Избор на фирма за преместване

27 юли 2011

При избор на фирма за преместване на тежки машини и съоръжения е важно да се имат предвид различни фактори.

Огледът

На първо място е необходимо да се направи оглед от специалист на място. При огледа на място не пропускайте да отговорите изчерпателно на въпросите на специалиста. По този начин ще се гарантира, че всички особености на даденото съоръжение ще бъдат взети предвид. Това ще гарантира и липсата на повреди и наранявания при преместването.

Огледът на мястото на което ще се преместват съоръженията също е изключително важен. Важно е да се има предвид ако се налага промяна при самото позициониране на дадената машина или съоръжение.

Офертата

Всяка оферта е важно да е ясно написана с чисто разграничаване на действията по преместването.

Хубаво е да се посочат възможните допълнителни операции и тяхната необходимост.

Обръщайте внимание дали всичко включено в ценообразуването.

Преместването

Самото преместване се извършва на няколко етапа.

При подготовка за товарене е хубаво да се осигури свободна работна площ за опериране. Също така е важно да има представител на клиента ако се налагат извънредни и допълнителни операции.

Опаковане на съоръженията и машините се извършва при необходимост.

Обезопасяването при подготовката на транспорта е неотменна част от действията по преместване.