Loading
Image

Такелажна услуга

07 януари 2012

Много често се налага да полвзваме услугите на фирми, отдаващи автокранове под наем .
В такива случаи имаме нужда от професионални такелажници. Това са хората, които отговарят за правилното закачане и укрепване на товара. Те са специалистите, които трябва да изберат правилния такелаж, начина на закачане, да обезопасят района на повдигането, да направляват краниста при повдигане и спускане на товара.

Ние от ХС сме обучени и квалифицирани за тази дейност. Разполагаме с нужните товароприкачни съоръжения и съответните сертификати .