Loading

Прецизно позициониране на машини

Image

Прецизно позициониране на машини

02 януари 2013

„Прецизно позициониране на машини” е една от новите услуги ,които Хеви Системс предлага.

Подреждането в права линия и точното спазване на разстоянията между отделните елементи в една поточна линия напимер, е изключително важно за работата на цялото съоръжение. Затова Хеви Системс е разработила надежден метод за точното подреждане на елементите с помоща на специална техническа екипировка.

За да бъде гарантирано качественото изпълнение на услугата, екип от Хеви Системс трябва да присъства на демонтирането на съоръжението(когато е втора употреба) или да ни бъдат предоставени съоветните технически документации или шаблони.